Booking Hotline
+49 (0) 451 880 90 Ankomst

Aftryk

Domæneejer og ansvarlig for hele indholdet hotel-excelsior-luebeck.de:

LFPI Hotels Management Deutschland II GmbH
Hotel Excelsior Lübeck

Hansestr. 3 • 23558 Lübeck
Telefon: +49 (0) 451 8 80 90
Fax: +49 (0) 451 88 09 99
E-Mail: info@hoex.de

Obligatoriske oplysninger om databeskyttelsesansvarlig i henhold til artikel 37, stk. 7, i databeskyttelsesforordningen (GDPR)
Spirit Legal LLP Advokater
Advokat og databeskyttelsesofficer
Peter Hense
Postadresse:
Databeskyttelsesansvarlige
c/o LFPI Hotels Deutschland Beteiligungs GmbH, Konrad-Adenauer Ufer 37, 50668 Köln
Kontakt via krypteret online-formular:
Kontakt Tilsynsførende for databeskyttelse

 1. Online indhold
  Forfatteren påtager sig intet ansvar for aktualitet, korrekthed, fuldstændighed eller kvalitet af oplysningerne. Erstatningskrav mod forfatteren vedrørende materielle eller immaterielle skader forårsaget af brug eller ikke-brug af de oplysninger eller brugen af urigtige eller ufuldstændige oplysninger er udelukket, medmindre forfatteren har forsætlig eller groft uagtsom handlet forkert. Alle tilbud er ikke-bindende. Forfatteren udtrykkeligt forbeholder sig ret til at ændre dele af eller hele tilbuddet uden forudgående varsel, tilføje til, slette eller ophøre med offentliggørelse midlertidigt eller permanent.

 2. Referencer og links
  For direkte eller indirekte links til andre hjemmesider ("hyperlinks"), der ligger uden for forfatterens ansvar, ville ansvaret kun være hos forfatteren, hvis han er bekendt med indholdet, og det ville være teknisk muligt og rimeligt at forhindre brugen af ulovligt indhold. Forfatteren herved udtrykkeligt erklærer, at på tidspunktet han tilføjede linket, intet ulovligt indhold på de linkede sider var genkendelige. Forfatteren har ingen indflydelse på det nuværende og fremtidige design, indhold eller forfatterskab af de linkede sider. Han distancerer sig derfor udtrykkeligt fra alle indhold af alle linkede / tilsluttede websteder, der blev ændret efter han havde tilføjet linket. Denne erklæring gælder for alle inden for sine egne internet links og referencer samt til poster i gæstebøger, diskussionsfora, link lister, postlister og alle andre former for databaser, hvor ekstern adgang er mulig. For illegale, urigtige eller ufuldstændige indhold og for skader som følge af brug eller manglende brug af sådanne oplysninger, kun udbyderen af webstedet, som der henvises, er ansvarlig, ikke den, der kun henviser til disse sider.

 3. Ophavsret og varemærkelov
  Forfatteren bestræber sig på at respektere ophavsrettighederne til grafik, lydfiler, videoklip og tekster, at bruge hans egne grafik, lydfiler, videosekvenser og tekster eller at bruge licensfrie grafik, lydfiler, videoklip og tekster. Alle tilbud på internettet, og eventuelt beskyttede brands og varemærker er med forbehold af bestemmelserne i gældende varemærkeret og de rettigheder, indehaveren af ophavsretten ejer. Alene på grund af den rene omtale kan man ikke antage at dette varemærke er ikke beskyttet af tredjeparts rettigheder! Ophavsretten til offentliggjorde forfatterobjekter, forbliver udelukkende hos forfatteren af siderne. Enhver gengivelse eller brug af grafik, lyd og videoklip og tekster i andre elektroniske eller trykte publikationer er ikke tilladt uden udtrykkelig tilladelse fra forfatteren.

 4. Juridisk gyldighed af denne ansvarsfraskrivelse
  Denne ansvarsfraskrivelse skal betragtes som en del af det internettilbud, hvorfra denne side blev henvist. Hvis dele eller individuelle vilkår i denne erklæring er ikke, ikke længere eller ikke fuldstændigt korrekt, skal de resterende dele af dokumentet forblive upåvirket i deres indhold og gyldighed.

Obligatoriske oplysninger i henhold til forordning (EU) nr 524/2013 af Europa-Parlamentet og Rådet: Link til hjemmesiden for online-tvistbilæggelse i tvister på forbrugerområdet ved Europa-Kommissionen: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. For første spørgsmål om en eventuel tvistbilæggelse bedes du kontakte os på info@hoex.de.

Lækker marcipan for hver direkte booking
på Hotel Excelsior Lübeck

Tak for dine direkte bookinger

For enhver online booking direkte via vores hjemmeside, vil vi gerne takke dig med et lille stykke marcipan og forfriskende vand samt en eksklusiv rabat. Tjek om der er ledige værelser på dine foretrukne dage og bestil dit næste ophold på Hotel Excelsior Vi glæder os til at byde dig velkommen på Hotel Excelsior Lübeck. Kontakt os venligst, hvis du har spørgsmål.Vi glæder os til dine henvendelser

til toppen